ZSP ADAMOWICE

HISTORIA SZKOŁY PATRON SZKOŁY BAZA SZKOŁY DYREKTORZY STATUT ROK SZKOLNY 2019/2020 PROGRAMY SZKOLNE HERB SZKOŁY RADA RODZICÓW 2019/2020 REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020 WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ZIELONA SZKOŁA 2018 PEDAGOG SZKOLNY 55-LECIE SZKOŁY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE 2019

ZSP

55-LECIE SZKOŁY

30 października Szkoła Podstawowa im. Floriana Adamskiego
w Adamowicach świętowała swój 55. jubileusz istnienia
a jednocześnie 107. rocznicę urodzin patrona.

Budowa adamowickiej „tysiąclatki” została zakończona w 1963 roku, ale decyzję
o wzniesieniu nowego budynku miejscowa społeczność podjęła już 5 lat wcześniej,
tym samym wyprzedzając ogólnopolski program „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa”.  Do budynku przylgnęło już jednak miano „tysiąclatki”
a adamowiczanie do dnia dzisiejszego są dumni z inicjatywy podjętej przez swoich dziadków i wdzięczni za ogromny wkład pracy na rzecz budowy nowej placówki oświatowej.

Na przestrzeni 55 lat zmieniło się bardzo wiele: grono pedagogiczne, układ sal, ilość oddziałów klasowych – to tylko niektóre ogniska tych zmian.
W 2001 roku szkoła podstawowa została połączona z przedszkolem i tak powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach, działający po dziś dzień.

Jubileusz 55-lecia szkoły został zainaugurowany mszą święta w kościele NMP Królowej Aniołów w Adamowicach, uroczysta akademia odbyła się w budynku szkolny.
 

Jej hasło przewodnie brzmiało: Pamięć jest cudownym darem. Kiedy się ją posiada, przeszłość nigdy nie staje się czasem minionym. Konferansjerzy przypomnieli dzieje powstania szkoły i historię jej patrona.
 


Następnie popis talentów wokalnych, muzycznych, aktorskich i tanecznych dali miejscowi uczniowie. Szczególną uwagę widowni zwrócili pierwszoklasiści, którzy swoim występem zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Adamowicach
i zostali uroczyście pasowani przez Panią Dyrektor Bożenę Czeszyk.

 

Uroczysta akademia była również okazją do przypomnienia historii patrona szkoły, który w dniu 30 października obchodziłby 107. urodziny. Ten wspaniały patriota był nauczycielem miejscowej szkoły w latach 1933-1939. Pamięć o tym niezwykle utalentowanym pedagogu nie zatarła się z upływem czasu.
Adamowiczanie wspominali go z szacunkiem i czcią. Zawierucha wojenna 1939 roku sprowadziła Floriana Adamskiego do rodzinnych Mysłowic, gdzie razem
z grupą przyjaciół wydawał patriotyczną gazetkę. Za swoją działalność został zastrzelony w oświęcimskim obozie w 1943 roku. Przez długie lata pamięć o tym społeczniku nie zatarła się w pamięci adamowiczan i wreszcie w 2001 roku dzięki ich inicjatywie miejscowej szkole  nadano imię Floriana Adamskiego – wcześniej szkoła nosiła imię Lucjana Szenwalda.

Jubileusz szkoły był również czasem wspomnień o charakterze bardziej osobistym – chwilą, w której absolwenci spotykali się z nadal uczącymi oraz emerytowanymi nauczycielami adamowickiej szkoły. Życzenia dla „tysiąclatki” w pamiątkowej księdze zamieścili między innymi Wójt gminy Lyski Grzegorz Gryt, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Bogusław Adamczyk, przedstawicielka Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku Zofia Golińska
i wielu innych gości.

 

 


 

My również życzymy wszystkiego dobrego całemu gronu pedagogicznemu, uczniom oraz szacownej jubilatce.
 

Zapraszamy do galerii, by zobaczyć pełną fotorelację z uroczystości.
 

tekst: Ewa Wojtyczko
zdjęcia: Justyna Koniszewska

Jesteśmy również w biuletynie gminnym nr 9 /2018

link poniżej

http://lyskihost.beep.pl/container/92018strona%20internetowa.pdf

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ADAMOWICACH
    UL. SZKOLNA 7
    47-435 ADAMOWICE
  • 324300066
    324300744
    572907942

Galeria zdjęć