ZSP ADAMOWICE

HISTORIA SZKOŁY PATRON SZKOŁY BAZA SZKOŁY DYREKTORZY STATUT ROK SZKOLNY 2019/2020 PROGRAMY SZKOLNE HERB SZKOŁY RADA RODZICÓW 2019/2020 REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020 WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ZIELONA SZKOŁA 2018 PEDAGOG SZKOLNY 55-LECIE SZKOŁY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE 2019

ZSP

HISTORIA SZKOŁY


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ADAMOWICACH

            Szkoła Podstawowa w Adamowicach przy ulicy Szkolnej 7 wybudowana została w latach 1962-1963 jako jedna z 1000 szkół z okazji tysiąclecia państwa polskiego. 16 grudnia 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki, która otrzymała imię Lucjana Szenwalda.


           Poprzedni budynek szkoły wybudowany  w 1871 roku mieścił się przy ulicy Rybnickiej. Z zapisów kroniki szkolnej  prowadzonej od kwietnia 1945 roku do 1990 roku wynika, iż posiadała ona 3 pokoje i jedną salę wykładową. W 1891 roku budynek rozbudowano o kuchnię i kolejną salę wykładową. Długoletnim kierownikiem tejże szkoły był Józef Gruszka, który z początkiem II wojny światowej został aresztowany. W tym czasie kierownictwo nad szkołą objął niejaki Harde, który z ogromną zapalczywością tępił wszelkie przejawy polskiej kultury. Ludność została poddana gwałtownej germanizacji. II wojna światowa pozostawiła po sobie wiele strat i zniszczeń. Budynek szkoły  dość mocno ucierpiał. W krótkim czasie naprawiono jednak dach i okna, wyremontowano też 24 ławki. Z dniem 4 maja 1945 roku znów rozpoczęła się nauka, tym razem w ojczystym – polskim języku. Józef Gruszka został przywrócony na stanowisko kierownika szkoły. Liczba uczniów w  roku szkolnym 1946 wynosiła 137 a naukę prowadzono w siedmiu klasach.  Z dniem 1.10.1946 utworzono szkołę zbiorczą w Raszczycach, do której przeniesiono klasy VI i VII z Adamowic. Od roku 1947 do tej placówki uczęszczała tylko klasa VII, a dzieci klas od I do VI w liczbie 116 pozostały w adamowickiej szkole. W skład ówczesnej dyrekcji wchodzili: Józef Gruszka jako kierownik szkoły i Jerzy Wartak jako nauczyciel kontraktowy. W 1948 roku, z powodu przeniesienia nauczyciela Jerzego Wartaka do Bogunic, tutejsza szkoła zmieniona została z sześciu- na czteroklasową. Do szkoły zbiorczej w Raszczycach uczęszczały dzieci klas piątej, szóstej i siódmej. Od roku 1949 znów zamieniono szkołę w Adamowicach na siedmioklasową, a liczba dzieci w szkole do 1954 roku przekraczała stu uczniów. W roku szkolnym 1957/1958 kierownictwo szkoły objął Stanisław Szota.


          W 1960 roku w  Adamowicach powstał komitet budowy nowej szkoły, który postanowił opodatkować wszystkich mieszkańców 25 złotową składką zbieraną w ciągu kolejnych trzech lat. Z zebranych pieniędzy (12000 tysięcy złotych) sporządzony został sytuacyjno-narzutowy plan geofizyczny, za który zapłacono 3000 złotych. Początkowo zakładano oddanie do użytku nowej szkoły na dzień 1 września 1962 roku, jednakże nastąpiło ono dopiero 16 grudnia 1963 roku.
           Od 8 sierpnia 1964 roku funkcję kierownika tutejszej szkoły objęła Hildegarda Jordan, która wcześniej pracowała jako nauczycielka w Zwonowicach. Od roku 1966 w szkole uczyło się osiem klas. Następnymi gospodarzami szkoły byli kolejno: Jan Mańka, Urszula Szulik, Barbara Plinta, Krystian Okręt. Od roku 2001 do chwili obecnej  funkcję dyrektora sprawuje  pani Bożena Czeszyk.


        Zmiana patrona szkoły nastąpiła w 2001 roku. Wybrano na niego Floriana Adamskiego - jednego z  nauczycieli uczący w latach 1933-1939 w Szkole Powszechnej w Adamowicach.
        Florian Adamski był uznawany przez społeczność adamowicką  za wybitnego nauczyciela i społecznika. Został zapamiętany jako żarliwy patriota - w czasach okupacji hitlerowskiej założył podziemną organizację „Orzeł Biały”, która wydawała gazetkę pt. „Braciom na otuchę”. Za swoją działalność patriotyczną został rozstrzelany  25 stycznia 1943 przy XI bloku pod ścianą śmierci w Oświęcimiu.


         Osobliwą tradycją  naszej szkoły jest „Dzień Mężczyzn” obchodzony co roku 1 kwietnia. Po raz pierwszy obchody „Dnia Mężczyzny”  zapoczątkowali w naszej miejscowości członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  i Klubu Rolnika w 1973 roku. Następnie utworzono Klub Mężczyzn w Adamowicach.  Z artykułu, zamieszczonego  w „Trybunie Robotniczej” z dnia 20 maja 1974 roku, wynika, iż pomysł obchodzenia 1 kwietnia jako „Dnia Mężczyzn” zapoczątkowany w Adamowicach była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ADAMOWICACH
    UL. SZKOLNA 7
    47-435 ADAMOWICE
  • 324300066
    324300744
    572907942

Galeria zdjęć